Импресум

 

Главен и одговорен уредник: 

Славица Арсова

slavica@press24.mk

Уредник:

Бисера Арсова

bisera@press24.mk

Редакција:

Софија Диздаревиќ

Весна Стојчевска

Контакт:

email: contact@press24.mk
phone: 072 222 042